ODPADY

02.01.2017 15:03

Odvoz komunálního odpadu

2017:

Svoz KO 2017 TROTINA.pdf (69097)

Vždy v každé sudé pondělí,

Ceník poplatků za svoz odpadů:

Jednorázová známka na KO: Kč 75,-

 

Paušály za 1 rok:

26 svozů za rok (žlutá známka) Kč 1447,-

21 svozů za rok (šedá známka) Kč 1171,-

13 svozů za rok (modrá známka) Kč 733,-

Ceny jsou ročně kalkulovány firmou Marius Pedersen a.s. Pro rok 2012 je cena uvedena včetně DPH.

Odvoz nebezpečného odpadu

Dvakrát ročně z jara a na podzim - termín bude včas oznámen

Velkoobjemový komunální odpad

Jednou ročně z jara - většinou společně se svozem nebezpečného odpadu

Odvoz železného šrotu

Jednou ročně z jara - většinou společně se svozem nebezpečného a velkoobjem. odpadu