Úhrada poplatků do 31.3.2017

15.03.2017 13:32

Zastavte se, prosím, na OÚ Trotina zaplatit POPLATEK ZE PSA

a POPLATEK ZA ÚKLID HŘBITOVA patřící obci Doubravice

a to v úředním dni – pondělí 18.00 – 19.00 hod.

 

Poplatek za jednoho psa:

30,00 Kč

Poplatek za dalšího psa:

45,00 Kč

Poplatek za úklid hřbitova:

36,00 Kč