Návrh závěrečného účtu obce Trotina za rok 2016

15.03.2017 08:20

Závěrečný účet obce Trotina za rok 2016
Obec Trotina zveřejňuje v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zveřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit své písemné připomínky. Ústní připomínky k návrhu závěrečného mohou občané vznést ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelva. Jedná se o tyto dokumenty:

 

Závěrečný účet za rok 2016.pdf (452645)

Inventarizační zpráva 2016.pdf (320950)

FIN 2-12M 122016.pdf (476734)

Rozvaha 122016.pdf (561307)

Výkaz 122016.pdf (483138)

Příloha 122016.pdf (701864)

Závěrečná zpráva 2016.pdf (663798)