Vítejte na stránkách obce Obec Trotina.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Články

obrázek nenalezen
POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ 2015 - FOTO A VELKÝ DÍK VŠEM!!!
  • 334

Děkuji Vám všem za účast a výbornou atmosféru letošního posvícenského posezení. Ještě jednou děkuji hostitelům, cukrářkám a cukrářům, kuchařkám a kuchařům a organizátorům. Těšíme se za rok na shledanou.

Zde si můžete prohlédnout fotky (dík fotografům):

T. Saifrt:

Pan Vytrval

číst více
obrázek nenalezen
ŘEMESLNÁ DÍLNA PRO DĚTI NA TROTINĚ
  • 399

Vážené děti a rodiče,

v přiloze letáček k otevření ŘEMESLNÉ DÍLNY PRO DĚTI na Trotině.

Můžete k nám chodit od čtvrtka 28.7.2016, stačí, když rodiče podepíšou prohlášení a nahlásí Vás na tel: 725081225 nebo trotina.urad@tiscali.cz

Více informací v letáku.

číst více
obrázek nenalezen
UPOZORNĚNÍ
  • 515

Obecní úřad v Trotině provedl na svém majetku, tj. na chodnících pro pěší, opravu povrchu.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. srpna 2012 vyzývá všechny občany a především vlastníky a uživatele přilehlých nemovitostí, aby osobními nebo nákladními automobily.

Je jistě v zájmu všech, aby opravené chodníky sloužily v nepoškozeném stavu i dalším generacím. Spoléháme na občany, že svou zodpovědností k tomuto přispějí.

Za obecní zastupitelstvo,

Příhoda Ladislav, starosta obce

V Trotině, dne 27. srpna 2012

číst více
obrázek nenalezen
Pohnutý osud pomníku T.G.Masaryka a jeho znovuodhalení v obci Trotina
  • 378

Vnaší malé obci Trotina, která má něco přes 70 stálých obyvatel a několik desítek chatařů se toho moc neuděje. Hostinec ani obchod zde není, dobrovolní hasiči také ne a tak není mnoho příležitostí, aby se občané sešli a poseděli spolu.

28. září 2011, v Den české státnosti, se však sešla více než stovka místních i přespolních, aby společně se starostou obce, panem Ladislavem Příhodou slavnostně odhalili znovuobnovený pomník prvního československého prezidenta Masaryka.

Více než padesát let zde čněly knebi dva pískovcové obelisky spodstavcem a mnozí dávno zapomněli, co představují, koho měl pomník oslavovat.

Vše začalo před 85 lety, přesně 10. července 1926, když přes tehdy spádovou obec Trotina projižděl pan prezident T.G.Masaryk na své cestě zHořic do Dvora Králové. Na počest této události prarodiče dnešních starousedlíků nechali postavit a dne 14. srpna 1938, téměř rok po jeho smrti, slavnostně odhalit pomník T.G.Masaryka jako poctu všemu, co vté době ztělesňoval. Slavnostního odhalení se tehdy zúčastnilo přes 2000 lidí vkrojích, shudbou, tancem a zpěvem.

Přišla však fašistická diktatura a přívrženci tohoto režimu nechali bustu pana prezidenta svrhnout. Naštěstí ji místní ukryli na půdě školy, kde přečkala válku. A tak se stalo, že po válce došlo kdruhému odhalení, neméně slavnostnímu než to první. Ještě žijí vobci pamětníci této události.

Po únoru 1948 a nástupu komunistického diktátu byla busta opět trnem voku a na začátku 50. let byla zničena. Torzo trupu se sice dochovalo, ale hlava se nenašla. Povídá se, že ji hodili do Labe, aby si jí tam trotiňáci našli. Od té doby zůstaly dva obelisky spodstavcem prázdné.

Nejen vzhledem kúctě knašim předkům, ale i se vzkazem pro mladou generaci rozhodlo se zastupitelstvo vr. 2010 pro obnovu tohoto pomníku. Dílo se zrealizovalo vr. 2011 a nakonec bylo celé financováno OÚ Trotina, tedy občany samotnými. Veliký dík patří kamenosochaři panu Rudolfu Huťovi, který vytvořil novou bustu a celý pomník zrestauroval. A tak jsme jej mohli odhalit již potřetí.

Posezení sobčerstvením na bývalém Mikšově statku vtento slunečný zářijový den bylo příjemným zakončením slavnostního odpoledne.

Věřme, že už žádný politický režim nebude ničit sochy a pomníky a že toto naše společné setkání budou následovat další.

Napsala: Mgr. Jana Saifrtová

místostarostka obce Trotina

Napsali o nás:

číst více
obrázek nenalezen
ÚZEMNÍ PLÁN TROTINA
  • 527

(formulář najdete v sekci Obecní úřad - informace pro občany - Územní plán).

Prosím občany a majitele pozemků, kteří chtějí podat připomínku k využití jejich pozemků při zpracování územního plánu Trotina, aby tak učinili na předepsaný formulář, který najdete níže. Tyto vyplněné formuláře pošlete po zveřejnění "návrhu zadání územního plánu Trotina" na úřední desce OÚ Trotina přes podatelnu MěÚ Dvůr Králové n.L., k rukám Ing. Martina Rudolfa, vedoucího odboru výstavby a územního plánování.

výstavby a územního plánování, MěÚ DK

náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 54417

Prosím sledujte úřední desku OÚ Trotina. Návrh zadání bude vyvěšen i na elektronické desce. Po zveřejnění zadání má každý 30 dnů k podání připomínky.

Příloha 1): Formulář k uplatnění připomínky pro "zadání" územního plánu

Formulář zašlete přesně podle instrukcí uvedených v Oznámení návrhu zadání ÚP Trotina viz. výše.

číst více
publikováno: 1. 1. 2020 00:00, Martin Stránský