DRUHÝ ZÁJEZD DO POLSKA - DOŽÍNKY V MYSLAKOWIE

06.09.2018 09:53

Vážení občané a přátelé obce Trotina. 

Jak jste byli informováni a pozváni, v rámci česko-polského projektu "Sousedé nejen na mapě", organizoval Lázeňský mikroregion ve spolupráci s členskými obcemi dva zájezdy do Polska. První se uskutečnil 24.6. 2018 - do polské Świdnice s návštěvou největšího hrázděného kostela v Evropě

(Kościoł Pokoju), který je zapsán na seznamu UNESCO a s přátelským posezením s dobrým jídlem a pitím na folklórním festivalu v obci Katki.

Druhý zájezd 2.9.2018 byl na polské dožínky, které se uskutečnily v obci Mysłakow. Předtím však ještě museli účastníci zájezdu vyšlapat na hrad Grodno.

Oslava obilí a. chleba byla velice zajímavá a pestrá. Od mše v kostele, přes alegorický dožinkový průvod, po krájení chleba a veselici s tancem.

Věřím, že si všichni tyto přátelské návštěvy u našich sousedů užili a odnesli si pěkné zážitky. Tímto děkuji paní starostce Pecky, paní Haně Štěrbové a Lázeňskému mikroregionu za přípravu a organizaci celé akce.

 

Zde odkazy na dožínky v Mysłakowie, na kterých se účastnili i "Trotiňáci".

https://doba.pl/dsw/artykul/-foto-wideo-radosne-dozynki-w-gminie-marcinowice/21975/15

https://swidnica24.pl/2018/09/po-staropolsku-i-przy-muzyce-gosci-z-czech-swieto-plonow-w-myslakowie-foto/

https://www.facebook.com/gokmarcinowice/?hc_ref=ARTDh26CljtqNAoDlikoif3VFTHJsaI7cMI1vPNQF2i74rguAcl7vAonP2yOpse6Q6o&__xts__[0]=68.ARDc0wHb3f5S9TiOB3EyXoANKkXBHH0vP6bSapywOrpXg3R0Iz2kuOQRoXcz9Nj8SxBP2V7S9KmwgtdNhroFyS-yer0hxsPx8A1_DVyX9t7VaHYxDlaPMSOor96kDIKI9ZR7qFTxaX0XQBFIWWSiCL61q0KqfqLS1zd_u2oFTTKuLRdasCduvw&__tn__=kC-R