Informace o konání ustavující schůze zastupitelstva a řádné schůze zastupitelstva obce Trotina

23.10.2018 10:18

1.11.2018 od 18 hod na Obecním úřadě, Trotina čp. 48

Pozvánky:

Info o konání ustavující schůze zastupitelstva 1.11.2018.pdf (72503)

Info o konání řádné schůze zastupitelstva 1.11.2018.pdf (73419)