KÁCENÍ STROMŮ OD 1.11.2014

04.12.2014 10:18

Vážení spoluobčané,

od 1. listopadu 2014 nabývá účinnosti vyhláška ministerstva životního prostředí, která omezuje možnost pokácet dřevinu rostoucí mimo les bez příslušného povolení. Nově bude možné od tohoto data kácet bez povolení pouze ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Mezi ovocné dřeviny jsou zařazeny tyto nejběžnější druhy: hrušeň, meruňka, slivoň, broskvoň, višeň, třešeň, jabloň, ořešák vlašskyý, líska a kaštanovník jedlý. Dále je možné bez povolení od orgánu ochrany přírody kácet dřeviny o obvodu kmene do 80cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2. V případě nejasností a s dotazy se můžete obrátit na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, te: 499318122, email: simek.milan@mudk.cz.