KALKULACE VODNÉHO 1.1.2019-31.12.2019

03.12.2018 19:48

Zastupitelstvo obce Trotina schválilo kalkulaci vodného na rok 2019 pod usnesením:

   1.11.2018/23: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje kalkulaci ceny pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019.
Cena vodného: pevná složka – 250,- Kč, pohyblivá složka: 30,- Kč/m3 a PFO : 10.000,- Kč. Předpokládaná dotace
vodného obcí je 38 480,- Kč.