Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Trotina a v navazující části k.ú. Rohoznice u Hořic a části k.ú. Zábřezí - oznámení o zahájení řízení

31.05.2016 22:07

Situace_KoPU_Trotina - zahájení řízení.pdf (1079274)

SPU_258708_2016 - oznámení o zahájení řízení K.Ú Trotina.pdf (226199)