Kotlíkové dotace

11.01.2016 09:31

Od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční prostředky na základě Dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 16OPK01 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji („Kotlíkové dotace“).

Více na stránkách https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189