KPÚ - POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY K VÝKONU ČINNOSTI

07.06.2016 16:55

Vážení spoluiobčané,

vzhledem k tomu, že byly v katastrálním území Bílé Poličany a v navazující části katastrálního území Trotina zahájeny pozemkové úpravy, byla jako zpracovatel návrhu KPÚ vysoutěžená firma GEOVAP, s.r.o. Uvedení pracovníci (v příloze) mohou dle ustanovení § 6 odst.9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rotzsahu nezbytně nutném. Více v přiloženém souboru:

SPU_280075_2016_2 povolení vstupu na pozemky Bílé Poličany, Trotina.pdf (225365)

Děkujeme za pochopení.