Návrh závěrečného účtu obce Trotina 2018

26.03.2019 18:42

Návrh závěrečného účtu obce 2018.pdf (306100)

FIN 2-12M 122018.pdf (423650)

Rozvaha 122018.pdf (508149)

Výkaz zisku a ztráty 122018.pdf (428412)

Příloha 122018.pdf (645281)

Inventarizační zpráva 2018.pdf (79304)

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018.pdf (5990817)