Návrh závěrečného účtu obce Trotina za rok 2016

15.03.2017 12:38

Závěrečný účet obce Trotina za rok 2016

Obec Trotina zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zvěřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit i své písemné připomínky.  Ústní připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané vznést ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva.

Jedná se o tyto dokumenty:

Závěrečný účet za rok 2016.pdf (452645)

Inventarizační zpráva 2016.pdf (320950)

FIN 2-12M 122016.pdf (476734)

Rozvaha 122016.pdf (561307)

Výkaz 122016.pdf (483138)

Příloha 122016.pdf (701864)

Závěrečná zpráva 2016.pdf (663798)