Návrh závěrečného účtu obce Trotina za rok 2017

07.03.2018 07:31

Závěrečný účet obce Trotina za rok 2016

Obec Trotina zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zvěřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit i své písemné připomínky.  Ústní připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané vznést ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva.

Jedná se o tyto dokumenty:



Více zde: https://www.obec-trotina.cz/products/navrh-zaverecneho-uctu-obce-trotina-za-rok-2016/

Závěrečný účet obce Trotina za rok 2016

Obec Trotina zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zvěřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit i své písemné připomínky.  Ústní připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané vznést ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva.

Jedná se o tyto dokumenty:



Více zde: https://www.obec-trotina.cz/products/navrh-zaverecneho-uctu-obce-trotina-za-rok-2016/

Závěrečný účet obce Trotina za rok 2016

Obec Trotina zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zvěřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit i své písemné připomínky.  Ústní připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané vznést ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva.

Jedná se o tyto dokumenty:



Více zde: https://www.obec-trotina.cz/news/navrh-zaverecneho-uctu-obce-trotina-za-rok-2016/

Závěrečný účet obce Trotina za rok 2016

Obec Trotina zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zvěřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit i své písemné připomínky.  Ústní připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané vznést ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva.

Jedná se o tyto dokumenty:



Více zde: https://www.obec-trotina.cz/news/navrh-zaverecneho-uctu-obce-trotina-za-rok-2016/

Závěrečný účet obce Trotina za rok 2017

Obec Trotina zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zvěřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit i své písemné připomínky.  Ústní připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané vznést ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva.

Jedná se o tyto dokumenty:

Návrh závěrečného účtu.pdf (461385)FIN 2-12M.pdf (483749)
Inventarizační zpráva 2017.pdf (533544)
Příloha.pdf (713103)
Rozvaha.pdf (571070)
Výkaz zisku a ztráty.pdf (491998)
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.pdf (607879)