OBEC TROTINA - SKOKAN ROKU v soutěži "ČISTÁ OBEC 2017"

03.06.2018 21:18

Vážení občané, s hrdostí Vám oznamuji, že jsem dne 30. května 2018 z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje, PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., ředitelky oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, paní Martiny Filipové, radního kraje Ing. Rumla a Ing. Záliše ze společnosti Asekol převzala ocenění Skokan roku za rok 2017 v kategorii do 300 obyvatel v rámci krajského projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj".

Do soutěže jsou zapojeny všechny obce a města, které se účastní zpětného odběru (třídění plastů, papíru, skla, kovů a dalších surovin). Díky rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad a díky Vaší práci, že tříděný odpad končí tam, kde má a nikoliv v popelnici na směsný odpad, získala obec finanční dar v hodnotě 20.000,- Kč.

TÍMTO VÁM CHCI VELICE PODĚKOVAT ZA TO, ŽE TŘÍDÍTE A VĚŘÍM, ŽE BUDETE TŘÍDIT I NADÁLE.

Vyhrát tuto soutěž je velice těžké, protože na prvních místech se sice umisťují obce se stejným počtem obyvatel jako má obec Trotina, avšak roční návštěvnost turistů je desetitisícová. Jsou to většinou horské obce v Krkonoších a Orlických horách. Může nás však těšit, že je naše obec opravdu čistá a tříděním přispíváme aspoň malou kapkou k ochraně životního prostředí.

Odkaz na články a zprávy na Východočeské televizi:

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/soutez-cista-obec-zna-sve-viteze-114051/

https://vzpravy.cz/zpravy/hradecko/hradec-kralove/490/video-v-kralovehradeckem-kraji-tridi-odpad-nejlepe-v-republice

Saifrtová Jana