ODPADY

02.01.2017 15:03

Odvoz komunálního odpadu

2018:

Kalendář svozu odpadu 2018.jpg (123,8 kB)

Sudé týdny - pondělí

Ceník poplatků za svoz odpadů:

vzhledem k navýšení ceny od dodavatele svozu firmy Marius Pedersen došlo ke zvýšení cen za známky:

Jednorázová známka na KO: 90,- Kč

 

Paušály na 1 rok:

26xrok......1750,- Kč

21xrok......1400,- Kč

13xrok......1000,- Kč

 

Odvoz nebezpečného odpadu

Dvakrát ročně z jara a na podzim - termín bude včas oznámen

Velkoobjemový komunální odpad

Jednou ročně z jara - většinou společně se svozem nebezpečného odpadu

Odvoz železného šrotu

Jednou ročně z jara - většinou společně se svozem nebezpečného a velkoobjem. odpadu