ODPADY

02.01.2017 15:03

Odvoz komunálního odpadu

2019: Sudé týdny - pondělí

Ceník poplatků za svoz odpadů: vzhledem k navýšení ceny od dodavatele svozu firmy Marius Pedersen, a.s.  došlo ke zvýšení cen za známky na r.2019 :

Jednorázová známka na KO: 100,- Kč

Paušály na 1 rok:

26xrok......1900,- Kč

21xrok......1600,- Kč

13xrok......1100,- Kč

Je možnost zajistit roční známky i na 6 svozů. Jen pro zájemce.

               
               
Svoz komunálního odpadu TROTINA  
               
  Kalendářní rok:     2019      
               
      svozový den : pondělí  
               
               
  MĚSÍC   SVOZ 26x - ŽLUTÁ SVOZ 20x SVOZ 13x    
  leden     2,4 2    
  únor     6,8 6    
  březen   S U D Ý 10,12 10    
  duben     14,16,18 14,18    
  květen     22 22    
  červen   T Ý D E N 26 26    
  červenec     30 30    
  srpen     34 34    
  září     38 38    
  říjen     42,44 42    
  listopad     46,48 46    
  prosinec     50,52 52    
               
    POZNÁMKA:      
           
               
           
               
               
               
 
 

2018:

Kalendář svozu odpadu 2018.jpg (123,8 kB)

Sudé týdny - pondělí

Ceník poplatků za svoz odpadů:

vzhledem k navýšení ceny od dodavatele svozu firmy Marius Pedersen došlo ke zvýšení cen za známky:

Jednorázová známka na KO: 90,- Kč

 

Paušály na 1 rok:

26xrok......1750,- Kč

21xrok......1400,- Kč

13xrok......1000,- Kč

 

Odvoz nebezpečného odpadu

Dvakrát ročně z jara a na podzim - termín bude včas oznámen

Velkoobjemový komunální odpad

Jednou ročně z jara - většinou společně se svozem nebezpečného odpadu

Odvoz železného šrotu

Jednou ročně z jara - většinou společně se svozem nebezpečného a velkoobjem. odpadu