Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v kú Trotina

08.12.2015 09:52

Oznámení o návrhu změn map BPEJ v Kú Trotina.jpg (402237)