Oznámení veřejného projednání o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

07.11.2017 21:56

Verejna_vyhlaska_Oznámení veřejného projednání o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje.pdf (149738)