Schválený závěrečný účet obce Trotina za rok 2018

17.04.2019 08:57

Závěrečný účet obce.pdf (306113)

FIN 2-12M 122018.pdf (423650)

Rozvaha 122018.pdf (508149)

Výkaz zisku a ztráty 122018.pdf (428412)

Příloha 122018.pdf (645281)

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018.pdf (5990817)

Inventarizační zpráva 2018.pdf (79304)