Seznam obecně závazných vyhlášek obce Trotina

23.02.2017 14:27

č. 2/2004 - o místním poplatku ze psů (z 19.3.2004)

č. 1/2005 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (z 7.2.2005)

č. 2/2005 - doplnění vyhlášky č. 2/2004 - o místním poplatku ze psů (z 6.4.2005)

č. 3/2005 - doplnění vyhlášky č. 1/2005 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trotina

Obec_Trotina_-_verejna_vyhlaska_ODPADY.pdf (1457708)

č. 2/2015 - nenabyla účinnosti, nahradila ji vyhláška č. 3/2015

č. 3/2015, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě. Tato vyhláška nahrazuje OZV č. 2/2015

OZV č. 3-2015 Trotina.jpg (379,7 kB)

č. 4/2015 - školský obvod

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 04-2015 ŠKOLSKÝ OBVOD web.doc (723 kB)

 

č. 1/2016 - o nočním klidu

OZV noční klid - obec Trotina.pdf (90,9 kB)

OZV noční klid - obec Trotina-2.pdf (50,1 kB)