SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU PADLÝM A LEGIONÁŘŮM V OBCI TROTINA

16.10.2018 13:25

Vážení občané a přátelé obce Trotina. Přijměte pozvání na slavnostní odhalení památníku padlých v I. světové válce a legionářů z obce Trotina, kteří se účastnili bojů za naši svobodu a nezávislost. Slavnostní akt proběhne v neděli 28. října 2018 v 15 hodin. Doprovodný program - sázení lípy, vyhlášení dětské soutěže a posezení na Obecním úřadě.

Pozvánka v příloze:

Pozvánka.odt (207379)

Těšíme se na Vaši účast.

Starostka