SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

11.04.2018 20:05

Se smutkem v srdci oznamujeme, že dne 9. 4. 2018 zemřel po těžké nemoci, bývalý starosta obce Trotina, kronikář naší obce, milovník zahrádky a fotografování a hlavně dobrý a laskavý člověk,

pan Ladislav Příhoda.

Děkujeme mu za jeho práci pro obec, její zvelebování a dobré rady mladým zastupitelům.

Děkujeme za skvělé vedení kroniky a zorganizování výstavy kronik, která proběhla v loňském roce a která měla velký ohlas.  

Upřimnou soustrast jeho rodině a všem přátelům.

                                    Za OÚ Trotina, Jana Saifrtová, starostka