SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

18.03.2014 22:22

DÁLE VÁS CHCI INFORMOVAT O ROZŠÍŘENÍ SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU A VYTVOŘENÍ DALŠÍHO SBĚRNÉHO MÍSTA U SKLADOVÁKU:

- PAPÍR - modrý kontejner

- DOROBNÝ KOVOVÝ ODPAD (konzervy, pláty od pilek, atd.) - šedivý kontejner malý

- BIOODPAD - zejména pro ty, kdož nemáte zahradu. Pokud by došlo k poptávce ze strany občanů o zabezpečení odvozu většího množství bioodpadu, budeme muset situaci řešit následovně:

Zájemci si budou moci na obecním úřadě objednat popelnici nebo kontejner a svoz těchto kontejnerů. Poplatek pro zájemce bude stanoven na základě cen svozové firmy.

- DROBNÝ ELEKTROODPAD A STARÉ BATERIE (AA, AAA, 9V, atd.) - tento kontejner je umístěn v budově OÚ.