Turistická mapa Dvora Králové a okolí

18.01.2016 12:44

https://mapy.mudk.cz/tms/turista_a/index.php?client_type=map_resize&strange_opener=0#c=-639539%252C-1017586&z=0&l=zmrelief_ajax,zoo_ajax,zoo_popis_ajax,zoo_logo_ajax,pop_ajax&p=poi_34,poi_25,poi_27,poi_19,poi_36,poi_21,poi_23,poi_31&