Úhrada poplatků

04.01.2016 13:02

Zastavte se, prosím, na OÚ Trotina zaplatit POPLATEK ZE PSA

a POPLATEK ZA ÚKLID HŘBITOVA patřící obci Doubravice

a to v úředním dni – pondělí 18.00 – 19.00 hod.

Poplatek za jednoho psa:

30,00 Kč

Poplatek za dalšího psa:

45,00 Kč

Poplatek za úklid hřbitova:

36,00 Kč

 

Děkuji, Karbanová