ÚP BÍLÉ POLIČANY A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ– OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

07.11.2017 21:47

92705-2017_ruúp_Bílé_Poličanyoznámení_veřejného_projednání.pdf (660323)