ÚZEMNÍ PLÁN TROTINA

08.09.2013 15:25

Vážení spoluobčané, zde budete moci najít informace k územnímu plánu Trotina.

Složka bude také vedena v kategorii: OBECNÍ ÚŘAD - INFORMACE PRO OBČANY

-  23. 1. 2014 na řádném zasedání zastupitelstva obce Trotina bylo schváleno ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TROTINA.

-  4.listopadu 2013 byl zaslán k vyvěšení návrh zadání ÚP Trotina.

Prosím občany, aby si přečetli přiložené soubory a pokud mají zájem, tak uplatnili své připomínky (formulář najdete v sekci Obecní úřad - informace pro občany - Územní plán).

Oznámení návrhu zadání ÚP Trotina.pdf (134828)

ZADANI__UP_Trotina.pdf (204588)

- 8.září 2013 - FORMULÁŘ K uplatnění připomínek

Prosím občany a majitele pozemků, kteří chtějí podat připomínku k využití jejich pozemků při zpracování územního plánu Trotina, aby tak učinili na předepsaný formulář, který najdete  níže. Tyto vyplněné formuláře pošlete po zveřejnění "návrhu zadání územního plánu Trotina" na úřední desce OÚ Trotina přes podatelnu MěÚ Dvůr Králové n.L., k rukám Ing. Martina Rudolfa, vedoucího odboru výstavby a územního plánování.

Ing. Martin Rudolf - vedoucí odboru výstavby a územního plánování, MěÚ DK

náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 54417

Prosím sledujte úřední desku OÚ Trotina. Návrh zadání bude vyvěšen i na elektronické desce. Po zveřejnění zadání má každý 30 dnů k podání připomínky.

Příloha 1): Formulář k uplatnění připomínky pro "zadání" územního plánu

Formulář - uplatnění připomínky k ÚP Trotina.odt (13,6 kB)

Formulář zašlete přesně podle instrukcí uvedených v Oznámení návrhu zadání ÚP Trotina viz. výše.