Veřejná vyhláška KHK- Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

16.11.2018 09:52

622941117_0_OZNAMENI_DOSSy_VP_NAVRH.pdf (150308)