Veřejná vyhláška obce o o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

16.10.2017 20:45

Verejna_vyhlaska obce KHK - plán rozvoje KHK.pdf (48251)