Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bílé Poličany a v navazující části k.ú. Trotina

12.11.2015 13:09

Verejna_vyhlaskaKPú BÍLÉ POLIČANY.pdf (478958)