VÝSTRAHA!!! VYSOKÉ TEPLOTY, SILNÉ BOUŘKY

30.06.2019 12:44

Královéhradecký kraj
Výhled nebezpečných jevů
1.7. 11:00 – 2.7. 03:00

Popis: Od dopoledne v pondělí (1. 7.) do rána v úterý (2. 7.) se mohou vyskytnout silné, ve východní polovině území ojediněle i velmi silné bouřky doprovázené zejména nárazy větru.
Doporučení: Toto je předběžné varování. Aktuálně není v platnosti výstraha, ale doporučujeme sledovat upřesňované předpovědi počasí.
Nebezpečí požárů Žlutá
30.6. 12:00 – do odvolání

Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Velmi silné bouřky Oranžová
1.7. 12:00 – 1.7. 24:00

Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek doprovázených nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h), kroupami i přes 2 cm a ojediněle s úhrny srážek kolem 40 mm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ https://www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.


ORP Dvůr Králové nad Labem
Velmi vysoké teploty Oranžová
30.6. 12:00 – 30.6. 21:00

Popis: Odpolední teploty vystoupí na 34 až 38 °C.
Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
Vysoké teploty Žlutá
1.7. 11:00 – 1.7. 21:00

Popis: Odpolední teploty vystoupí na 31 až 35 °C.
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

ORP Trutnov
Vysoké teploty Žlutá
30.6. 12:00 – 30.6. 21:00

Popis: Odpolední teploty vystoupí na 31 až 35 °C.
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.