Závěrečný účet obce Trotina za rok 2016

04.04.2017 12:28

Obec Trotina zveřejňuje v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce, který byl schválen Zastupitelstvem obce Trotina dne 3. 4. 2017 usnesením 3.04.2017/4. Součástí schváleného závěrečného účtu jsou následující dokumenty:

Schválený závěrečný účet za rok 2016.pdf (452748)FIN 2-12M.pdf (476734)
Inventarizační zpráva.pdf (320950)
Příloha.pdf (701864)
Rozvaha.pdf (561307)
Výkaz.pdf (483138)
Závěrečná zpráva.pdf (663798)
FIN 2-12M.pdf (476734)