Důležité odkazy

E-pravo
https://www.epravo.cz

Jízdní řády
https://www.jizdnirady.cz

Katastr nemovitostí
https://nahlizenidokn.cuzk.cz

Králováhradecký kraj
https://www.kr-kralovehradecky.cz

Královédvorsko
https://www.kralovedvorsko.cz

Obchodní rejstřík
https://www.obchodnirejstrik.cz

Portál územních samospráv
https://www.epusa.cz

Portál veřejné správy
https://portal.gov.cz/wps/portal

Regionální informační servis
https://www.risy.cz

Registr ekonomických subjektů
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares

Sdružení obcí Podzvičinsko
https://www.podzvicinsko.cz

Telefonní seznam
https://telefonniseznam.o2active.cz

Třídění odpadu
https://www.jaktridit.cz

Verejny ochrace prav – Ombudsman
https://www.ochrance.cz

Zdravotnická zachranná služba
https://www.zzskhk.cz