Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Doubravice - uzavírka