Oznámení veřejnou vyhláškou-uzavírka silnice Doubravice - Trotinka