Vítejte na stránkách obce Obec Trotina.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Úřad

Obecní úřad 2018 - 2022

Obecní úřad Trotina 48, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Výměra obce: 158 ha

Úřední hodiny: pondělí 18 - 19 hodin

Starosta: Petr Karabin  : 725 081 225

Místostarosta:  Tomáš Vojtěch tel: 775 932 043

                            Bc. Jakub Karban tel:  725 081 225

Účetní obce:  Hana Karbanová tel: 792 338 958

Vznik: Obec vznikla na základě zákona:“Zákon o obcích 128/2000Sb.“.

Struktura obecního úřadu:  Obecní úřad tvoří starosta , místostarosta a účetní

Zastupitelé:  Petr Karabin, Tomáš Vojtěch, Bc. Jakub Karban, Adéla Černá, Jan Laušman, Marcela Münsterová, Martin Vrána

Finanční výbor

Předseda: Jan Laušman

Členové: Mgr. Jana Saifrtová, David Černý

Kontrolní výbor:

Předseda: Martin Vrána

Členové: Adéla Černá, Marcela Münsterová

Povodňová komise: Petr Karabin,Bc.Jakub Karban, Tomáš Vojtěch, Martin Vrána, Jan Laušman

Bankovní spojení: 

Komerční banka Dvůr Králové nad Labem

č.ú. 0000000010023601/0100

Česká národní banka, Hradec Králové

č.ú. 5611601/0710

E-mail:  trotina.urad@tiscali.cz,

Datová schránka: 8g3a9fw

IČ:  00278351

DIČ: CZ00278351

Úřední deska

publikováno: 7. 5. 2023 09:58, Petr Karabin

Novinky z úřadu

  • Petr Karabin

Úřad
Obec
  • Petr Karabin

Základní informace

Obecní úřad 2022 - 2026

Obecní úřad Trotina 48, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Výměra obce: 158 ha

Úřední hodiny: pondělí 18 - 19 hodin

Starosta:  Petr Karabin tel: 725 081 225

Místostarosta:  Tomáš Vojtěch tel: 775 932 043

Úřad
  • OI Developer

GDPR - ochrana osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Hasiči
Úřad