Vítejte na stránkách obce Obec Trotina, chcete si nastavit zobrazení:

Základní informace

Obecní úřad 2018 - 2022

Obecní úřad Trotina 48, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Výměra obce: 158 ha

Úřední hodiny: pondělí 18 - 19 hodin


Starosta:  Mgr. Jana Saifrtová tel: 725081225

Místostarosta:  Josef Pixa, tel: 775932043

Účetní obce:  Hana Karbanová

Vznik: Obec vznikla na základě zákona:“Zákon o obcích 128/2000Sb.“.

Struktura obecního úřadu:  Obecní úřad tvoří starosta , místostarosta a účetní

Zastupitelé:  Mgr. Saifrtová Jana, Pixa Josef, Münsterová Marcela, Stöhrová Miluše, Bc. Karban Jakub, Vrána Martin, Munzar Tomáš

Finanční výbor

Předseda: Stöhrová Miluše

Členové: Münsterová Marcela, Vrána Martin

Kontrolní výbor:

Předseda: Münsterová Marcela

Členové: Bc. Karban Jakub, Munzar Tomáš

Povodňová komise: Mgr. Saifrtová Jana, Pixa Josef, Stöhrová Miluše, Vojtěch Tomáš


Bankovní spojení:  Komerční banka Dvůr Králové nad Labem

č.ú. 0000000010023601/0100

E-mail:  trotina.urad@tiscali.cz,

Datová schránka: 8q3a9fw

IČ:  00278351

DIČ: CZ00278351

aktualizováno: 1. 1. 2020 00:00, Mgr. Jana Saifrtová

Novinky z úřadu

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad

Schůze zastupitelstva

Navržený program:

 1. 1)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2)  Schválení programu
  3)  Kontrola minulých usnesení
  4)  Rozpočtová opatření
  5)  Nový chodník – studie proveditelnosti a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  6)  Veřejné osvětlení – výběr dodavatele LED svítidel
  7)  KoPÚ – schválení změny katastrálních hranic a další informace
  8)  Gordic – dodatek č. 1 ke smlouvě
  9)  Oprava komunikace do Končin a k hřišti
  10)  Jízdní řády – návrh změn
  11)  Posvícení 2019 – organizace
  12)  Opatrovnictví
  13) Různé Diskuze

Úřad
 • Martin Stránský

Povinně zveřejňované informace o obci Trotina

InfZ - zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Trotina

2. Důvod a způsob založení

Obec Trotina jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Hasiči
Úřad