Vítejte na stránkách obce Obec Trotina.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nabídka služby denního stacionáře ve Dvoře Králové

  • 557

Zjišťování zájmu o novou službu denního stacionáře ve Dvoře Králové n.L. Pokud potřebujete pomoci s rodinným příslušníkem, který vyžaduje celodenní péči, prosím vyplňte dotazník, který najdete na adrese:

https://www.survio.com/survey/d/A7T0W5J8B9S4Q9G4M

Dále je možné ikonu souboru dotazník stáhnout v sekci Radnice/Dokumenty, formulář/Odbor školství, kultury a sociálních věcí: https://www.mudk.cz/cs/radnice/dokumenty-formulare/odbor-skolstvi-kultury-a-socialnich-veci-sks.html

Vyplněné papírové dotazníky doručte prosím zpět na adresu Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Erbenova 2355 nebo je můžete odevzdat do připravené schránky na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38.

Dotazník je třeba vyplnit a odevzdat do pátku 31. července 2020.

obrázek nenalezen
obrázek nenalezen
Nabídka služby denního stacionáře ve Dvoře Králové

 Co je denní stacionář?

Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je ambulantní sociální služba pro lidi, kteří se neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby a jejich rodina je schopna se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Stacionář má podpůrný charakter. Pečujícím rodinám umožňuje úlevu a odpočinek od náročné každodenní péče o své blízké. Stacionář má za úkol o klienta se komplexně postarat a zároveň jej podporovat v rozvíjení jeho schopností, dovedností a sociálních kontaktů.

V denním stacionáři se poskytují tyto činnosti:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

sociálně terapeutické činnosti,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.