Vítejte na stránkách obce Obec Trotina, chcete si nastavit zobrazení:

UPOZORNĚNÍ

  • 152

Obecní úřad v Trotině provedl na svém majetku, tj. na chodnících pro pěší, opravu povrchu.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. srpna 2012 vyzývá všechny občany a především vlastníky a uživatele přilehlých nemovitostí, aby osobními nebo nákladními automobily.

Je jistě v zájmu všech, aby opravené chodníky sloužily v nepoškozeném stavu i dalším generacím. Spoléháme na občany, že svou zodpovědností k tomuto přispějí.

Za obecní zastupitelstvo,

Příhoda Ladislav, starosta obce

V Trotině, dne 27. srpna 2012

obrázek nenalezen
obrázek nenalezen
UPOZORNĚNÍ