Vítejte na stránkách obce Obec Trotina.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Noční klid

vyvěšeno: 18. 11. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o obecním klidu.

Zastupitelstvo obce Trotina se na svém zasedání dne 3.10.2016 usnesením č. 3.10.2016/14 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 ods. 2. písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněních pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: