Vítejte na stránkách obce Obec Trotina, chcete si nastavit zobrazení:

Noční klid

platí od: 18.11.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o obecním klidu.

Zastupitelstvo obce Trotina se na svém zasedání dne 3.10.2016 usnesením č. 3.10.2016/14 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 ods. 2. písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněních pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: