Vítejte na stránkách obce Obec Trotina, chcete si nastavit zobrazení:

Školský obvod

platí od: 3.11.2015

Obecně závazná vyhláška obce Trotina č. 04/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

 

Zastupitelstvo obce  Trotina se na svém zasedání dne 2. listopadu 2015 usnesením č. 2.11.2015/07 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):