Vítejte na stránkách obce Obec Trotina.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Uplynulé události

.
Posezení u ohně 30.04.2024
-

Posezení u ohně 30.04.2024

 • začíná v - končí v
 • Obecní nádrž

Obec Trotina Zve na posezení u ohně, které se koná

V úterý 30.04.2024 od 17:00 hod

U obecní nádrže

Občerstvení  pivo točené , limo zajištěno za symbolické ceny.

Párky, buřty a prostě kdo co má rád s sebou

Těšíme se na Vás      

číst více
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024
-

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 • začíná ve - končí ve
 • MŠ Korálka

Zápis do MŠ se uskuteční v sídle mateřské školy KORÁLKA, Miletín, Bidlova 297

Ve středu 10. května 2023 od 9:30 do 15:00 hodin ve čtvrtek 11. května 2023 od 9:30 do 12:00 hodin (náhradní termín)

Více informací najdete v přiloženém souboru:

číst více
PF 2023
-

PF 2023

 • začíná v - končí v
 • OÚ Trotina

Krásné prožití vánočních svátků a vše nej do nového roku  přeje obec Trotina 

číst více
Odečet vodoměru k 31.12.2022
-

Odečet vodoměru k 31.12.2022

 • začíná ve - končí v


Odečet vodoměru prosím nahlaste do 03.01.2023 . A to buď

 1. SMS,
 2. EMAIL,
 3. nebo vhozením do SCHRÁNKY OBECNÍHO ÚŘADU. 
 4. prosíme o : JMÉMO , Č.POPISNÉ , Č.VODOMĚRU , STAV k 31.12.2022
číst více
obrázek nenalezen

POZOR! 6.10.2022 ODSTÁVKA PITNÉ VODY PO CELÝ DEN

 • začíná ve - končí v
 • Trotina

VÁŽENÍ ODBĚRATELÉ PITNÉ VODY.

JAK JSME VÁS JIŽ INFORMOVALI, DOJDE VE ČTVRTEK 6.10.2022 K ODSTÁVCE PITNÉ VODY OD 7:00 DO VEČERNÍCH HODIN. DŮVODEM JE VÝMĚNA ČERPADEL NA VODOVODU ZÁBŘEZÍ - TROTINA. PROSÍM ZÁSOBTE SE PITNOU VODOU PŘEDEM, NÁHRADA NENÍ ZAJIŠTĚNA. PO ZPROVOZNĚNÍ VODOVODU NECHTE VODU ODTÉCT, MŮŽE DOJÍT K JEJÍMU ZABARVENÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

číst více
Posvícenské posezení na Trotině 10.9.2022
-

Posvícenské posezení na Trotině 10.9.2022

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad Trotina

Po dvou letech se opět můžeme setkat na společném posvícenském posezení, tentokrát na Obecním úřadě. Začátek v 15 hodin

Soutěž o nejlepší a nejhezčí posvícenský koláček - už 6. ročník!

Když přinesete něco malého na zub, budeme rádi. 

Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné, jen alkohol si bude každý hradit sám. 

číst více
obrázek nenalezen
-

Odečet vodoměrů tento víkend

 • začíná v - končí v

Odečet vodoměrů proběhne tento víkend. Hlavní část v neděli 3.7. Kudrov možná už v sobotu odpoledne. Prosíme zpříztupnit vodoměry. Děkujeme. 

číst více
obrázek nenalezen
-

Uzvírka silnic červen - září 2022

 • začíná v - končí ve

Pozor ! postupné uzavírky silnic:

1. 06.06. – 12.06.2022 silnice č. III/3008 úplná uzavírka - oprava obj. trasy
2. 13.06. – 03.07.2022 silnice č. II/325 částečná uzavírka v úseku od křiž. III/3005 po křiž. III/30011
3. 04.07. – 21.09.2022 silnice č. II/325 úplná uzavírka od křiž. III/30011 po konec Doubravice

Více v příloze.

číst více
SVOZ nebezpečného, velkoobjemového odpadu a železného šrotu
-

SVOZ nebezpečného, velkoobjemového odpadu a železného šrotu

 • začíná v - končí v
 • Trotina

Svoz NO (nebezpečný odpad): sobota 4.6.2022 čas: 10:25-10:45 h

Svoz VO (velkoobjemový odpad): pátek odpoledne 3.6. - pondělí ráno 6.6. 2022

Svoz železa: pátek odpoledne 3.6. - pondělí ráno 6.6.2022

Velké elektrospotřebiče: svoz k Martinovi V. - vyberou zdobínští hasiči

číst více
obrázek nenalezen
-

Uzavírka úseku Doubravice - Zálesí 28.3.-12.6.2022

 • začíná v - končí v
 • Doubravice - Zálesí

Vážení občané,

od 28.3.2022 do 12.6.2022 bude probíhat uzavírka úseku Doubravice  - Zálesí od 28.3.2022. Linky 415 a 417 budou odkloněny přes Lipnici, v některých případech zajedou do zastávky Dvůr Králové n.L.,,žel.st. (v časech s pravidelným využitím). Pro obsluhu Zálesí budou zřízeny 4 páry spojů v pracovní dny na lince 417 v trase Dvůr Králové – Zálesí a zpět: ze Dvora Králové 6:40, 10:30, 13:55, 16:05; zpět ze Zálesí 6:50, 10:40, 14:05, 16:17.

Jízdní řád v příloze:

číst více
obrázek nenalezen
-

Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad

 • začíná v - končí v

Výzva k podání

Ohlášení k místnímu poplatku za odpad (formulář na konci textu jako příloha)

Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území obce Trotina,

jak již bylo avizováno, k 31.12.2021 skončí současný systém odpadového hospodářství. Změnu je nutné zavést v souvislosti s novým zákonem o odpadech. Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad, přičemž smluvní úhrada za známky již nebude možná.

Obec Trotina zavádí na základě rozhodnutí zastupitelstva obce  místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci . Platí se za množství vyprodukovaného odpadu podle zvolené kapacity sběrné nádoby.

Od roku 2022 tedy nebude možné pokračovat ve „známkovém smluvním systému“, který u nás v současné době funguje. Pokud by tak obec činila, jednala by v rozporu se zákonem. Zastupitelstvo obce vydalo dne 22.11.2021 zcela novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za komunální odpad, a to s účinností k 1. lednu 2022. Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Výše poplatku bude záviset na množství vyprodukovaného odpadu, proto bude nutné co nejvíce třídit. Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatníkem je buď fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku (místo, kde žije, kde se zdržuje, kde má majetek). Tento způsob motivuje k menší produkci odpadu a k třídění, protože výše poplatku v určité míře odpovídá množství vyprodukovaného odpadu.

Bude zavedena jednotná četnost svozů při frekvenci: 1 x měsíc (tj. 13 x rok) a 1 x 2měsíce (6 x rok – doporučeno pro rekreanty). Proto apelujeme na vhodně zvolenou velikost nádoby pro každou domácnost, kterou si vlastník zajistí sám. Možnosti jsou 110 l, 120 l, 240 l .

Nemovitost, která je celoročně mimo svozovou trasu – Končiny (svozová firma tam nezajede), bude moci na místo známky na nádobu využít pytle (označené). Tyto nemovitosti budou jasně určeny číslem popisným.

Ceny na rok 2022 - četnost svozů 1x měsíc (13 x rok), cena 0,80 Kč/l odpadu, velikost nádoby si zvolí každý sám

Nádoba 110 l (plechová

Nádoba 120 l (plastová)

Nádoba 240 l (plastová)

1 nemovitost/domácnost

1 nemovitost/domácnost

1 nemovitost/domácnost

1 144 Kč

1 248 Kč

2 496 KčCeny na rok 2022 - četnost svozů 1x dva-měsíce (6 svozů za rok), doporučeno pro rekreanty. Cena 0,80 Kč/l odpadu, velikost nádoby si zvolí každý sám

Nádoba 110 l (plechová

Nádoba 120 l (plastová)

Nádoba 240 l (plastová)

1 nemovitost/domácnost

1 nemovitost/domácnost

1 nemovitost/domácnost

528 Kč

576 Kč

1 152 Kč


Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu (Končiny)

Pytel – domluva na OÚ TrotinaPokud bude nemovitost/domácnost potřebovat více nádob, musí si i na každou další opatřit známku v ceně ročních vývozů.

K poplatku se pomocí formuláře OHLÁŠENÍ k místnímu poplatku přihlásí všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území obce nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.). Jen pro upřesnění, většina z vás nepocítí téměř žádnou změnu, protože již dnes využíváte pro svoji domácnost popelnici na odpad, na kterou si každý rok kupujete známky. Nově zaplatíte obci poplatek, za který dostanete roční známku na popelnici. Proto se změny neobávejte.

Všichni občané a všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území obce Trotina nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt, budou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře ohlášení k místnímu poplatku. 

Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to znamená, že na 1 domácnost (RD, RO, byt apod.) připadne 1 nádoba na odpad (popelnice) a zároveň povinnost úhrady místního poplatku za každou nádobu (každou nemovitost, ať je obývaná nebo není).

Povinnost úhrady místního poplatku se vztahuje i na poplatníky (vlastníky RD, RO, bytových jednotek atp.), kteří nádobou disponovat nebudou. Minimální základ poplatku činí 60 litrů na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc.

Základem poplatku je objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků (popelnic) pro každou nemovitou věc na kalendářní měsíc.

V případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba, odvádí se poplatek za minimální základ, kterým je 60 litrů/měsíc.

Pokud není pro nemovitou věc objednán žádný soustřeďovací prostředek, odvádí se minimální základ za každou osobu, která má v nemovitosti bydliště.

Nové odpadové známky budou vydávány ohlášeným plátcům od 15.12.2021 do konce ledna 2022.

Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nebudou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Marius Pedersen a.s. (odpad z podnikatelské činnosti). Tuto skutečnost doloží obci kopií smlouvy, nebo čestným prohlášením. Stejným způsobem si zařídí i svoz tříděného odpadu.

Sledujte prosím stránky obce a vývěsní tabule. Formulář „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU - Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ je k dispozici na obecním úřadě, nebo na webových stránkách obce

Vyplněné OHLÁŠENÍ prosím podejte na Obecní úřad Trotina nejpozději

do 20.12.2021 (včetně).

Informace na tel. 725081225

Ještě pár slov a čísel k odpadovému hospodaření v naší obci

Obec Trotina doposud z velké části (cca 65%) dotuje odpadové hospodářství. Za obcí jde celý tříděný odpad, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Doposud si občané přispívali pouze na svoz svého komunálního odpadu a na těchto nákladech se přímo nepodíleli. I po zavedení nových poplatků bude obec na odpad doplácet, jen se snažíme systém nastavit tak, aby to nebylo v takové výši.

Náklady za rok 2020, které hradila obec:

Tříděný odpad rok 2020

38 652 Kč

Velkoobjemový odpad – 2x rok 2020

15 079 Kč

Nebezpečný odpad – 2x rok 2020

6 140 Kč

Celkem

59 871 Kč

Třídící sleva (závisí na množství vytříděného odpadu)

20 000 KčNejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne

Tímto heslem se musí začít řídit i města a obce, pro které dosud snížení množství komunálního odpadu nebylo prioritou. Do roku 2030 musí totiž ČR recyklovat o třetinu více odpadu, než v současné době. Ve stejném roce také začne platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Zákonodárci stanovili tyto cíle v novém zákoně o odpadech, který vstoupil v účinnost od 1. ledna 2021.

Stanovení poplatku je výhradně záležitostí obce (většina obcí systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje a občané neplatí plné náklady), ale pokud bude obec snižovat množství odpadů, které směřují na skládku, pak bude moci využít tzv. třídicí slevu, kterou nový zákon o odpadech přináší. Nastavena je tak, aby se obce zaměřily na třídění a nebyly ony samy, ani jejich obyvatelé dotčeny zvýšením skládkovacího poplatku.

Na třídicí slevu dosáhnou všechny obce?

V souladu s evropskými recyklačními cíli nový odpadový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce 2025 na 1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí podle Ministerstva životního prostředí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu. Třídicí sleva je novým nástrojem na snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky. Nastavena je podle množství odpadů uložených na skládky za rok na obyvatele. Dosáhnou na ni všechny obce, ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném roce čerpat. Každá obec na začátku roku ví, jaké množství odpadu bude moci v daném roce na skládku uložit za sníženou sazbu. V roce 2021 je na obyvatele limit 200 kg uložených komunálních odpadů na skládky. V roce 2022 to bude 190 kg/obyvatele a v dalších letech se množství dále postupně snižuje. Je na obcích, jakým způsobem budou slevu čerpat, ale budou muset mít jasný přehled o tom, kolik odpadů na skládky uložily a v okamžiku překročení limitu začít aplikovat standardní sazby, které určuje zákon. Sleva se uplatňuje na příslušný rok. Do vyčerpání množství odpadů ukládaného na skládky bude obec platit za komunální odpad 500 Kč/t.

Pro naši obec to znamená, že abychom dosáhli v tomto roce na třídící slevy, musíme mít maximálně 18,6 tun směsného odpadu za rok 2021. Při snižování množství kg na občana a stejném počtu obyvatel, by to v roce 2029 mělo být 12,5 tuny. K tomu, abychom měli co nejméně směsného komunálního odpadu přispěje JEN OMEZENÍ ODPADŮ JAKO TAKOVÝCH A DOBRÉ TŘÍDĚNÍ.

 Je důležité, aby občané co nejvíce odpad třídili. Svým odpovědným přístupem k třídění komunálního odpadu mohou občané ovlivnit výši nákladů za provoz systému nakládání s odpady, které se promítají do poplatku za odpad. Zodpovědným tříděním umožní obci využít tzv. třídící slevu a tím podpoří snížení nákladů na svoz a likvidaci odpadu, díky čemu se nebude zvyšovat poplatek za odpady.

Formulář zde: 

číst více
Rozsvícení vánočního stromu na Trotině

Rozsvícení vánočního stromu na Trotině

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad Trotina

Přijďte s námi rozsvítit vánoční stromeček, vyrobit betlém, zazpívat Ježíškovi na cestu a sousedsky pobejt. Zve spolek pramene Trotiny. 

14 hodin - příprava a výroba betlému

16 hodin - společné rozsvícení stromu

číst více
Sbírka použitého šatstva - Diakonie Broumov
-

Sbírka použitého šatstva - Diakonie Broumov

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad

Vážení občané, podpořte opět Diakonii Broumov a její charitativní aktivity pro potřebné. Přineste na úřad (nejlépe v úředních hodinách) použité oděvy, obuv, kabelky, batohy, lůžkoviny, ručníky, záclony, dětské knihy, atd. Sbírka bude trvat do 13.prosince 2021. Děkujeme. 

Více informací o sbírce a jak se využije na:

https://diakoniebroumov.org/sbirkova-cinnost/

Video, kde Diakonii Broumov podporuje Petr Čtvrtníček: 

https://www.youtube.com/watch?v=yGvuPA2xIHg

číst více
Vyřeště svou exekuci - akce Milostivé léto
-

Vyřeště svou exekuci - akce "Milostivé léto"

 • začíná v - končí v

Akce "Milostivé léto" je jedinečná a časově omezená nabídka pro lidi, kteří jsou v exekuci s dluhem u veřejnoprávních věřitelů. Jde o nabídku odpuštění úroků, penále či pokud při jednorázovém zaplacení dlužné jistiny a nákladů exekutorovi ve výši 908,- Kč. Navíc se do projektu zapojují i komerční subjekty (dluhy u bank, atd.). Farní charita Dvvůr Králové n.L. nabízí pomoc při procesu oddlužení. 

číst více
obrázek nenalezen
-

Výměna vodoměrů u vybraných nemovitostí 1.10.2021

 • začíná v - končí v

V pátek 1.10.2021 proběhne výměna vodoměrů v nemovitostech čp.: 1,2,3,8,9,12,16,17,18,19,22,23,25,31,33,36,37,38,44,45,46,48,50,51,65, cvičák (bývalá drůbežárna)

Žádáme o přístup k vodoměrům a poskytnutí telefonního čísla pro Vaši lepší informovanost o čase příchodu. V nejbližších dnech obdržíte sms s časem návštěvy vodáka. Čas se může v průběhu dne měnit. Prosíme o následné potvrzení na telefon 725081225.  Starostka

číst více
Omezení dopravy - cesta do Končin 15.-16.7.2021
-

Omezení dopravy - cesta do Končin 15.-16.7.2021

 • začíná ve - končí v

Ve čtvrtek 15.7. a v pátek 16.7. 2021 bude účelová komunikace do Končin od křižovatky v obci na konec asfaltu uzavřena v době mezi 8 - 15 hodinou z důvodu nástřiku nového povrchu vozovky. Žádáme ty, kteří potřebují v danou dobu použít komunikaci, aby si automobil přeparkovali den předem do centra obce (k úřadu, na hřiště nebo skladováku). V čase nástřiku nebude možné komunikaci použít v žádném směru. V případě nepříznivého počasí se může oprava odložit. Budete informování. Děkujeme za pochopení, starostka

číst více
Úterý 4.5.2021 oprava cesty Končiny pružnou zálivkou - respektujte prosím uzávěru
-

Úterý 4.5.2021 oprava cesty Končiny pružnou zálivkou - respektujte prosím uzávěru

 • začíná v - končí v

Na komunikace se budou pohybovat pracovníci a průjezd bude omezen nebo zcela vyloučen. Prosím použijte objízdnou trasu podle toho, kde se budou silničáři pohybovat. Zálivka musí minimálně 30 minut schnout. Děkujeme za pochopení. V příštím týdnu se bude provádě nástřik komunikace. Proboz bude opět omezen.

číst více
Sčítání lidu, domů a bytů
-

Sčítání lidu, domů a bytů

 • začíná v - končí ve

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 je za dveřmi, začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na této: https://scitani.cz/, nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Více info na úřední desce: https://www.obec-trotina.cz/urad-2/uredni-deska-2

číst více
obrázek nenalezen
-

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

 • začíná v - končí ve

Více na úřední desce: https://www.obec-trotina.cz/urad-2/uredni-deska-2

Rozhodný okamžik - půlnoc z pátku 26.3. 2021 na sobotu 27. 3. 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo on-line.

Kdo je fyzická osoba podléhající sčítání?

a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana.

b) každá další fyzická osoba, která je na území ČR v rozhodný okamžik přítomna

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený)

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kterí jsou v ČR na dobu kratší než 90 dnů (turisté) a cizince v diplomacii.

Sčítání proveďte buď v elektronické podobě při on-line sčítání od 27. 3. 2021 - 9. 4. 2021, nebo následně při terénním došetření.

číst více
obrázek nenalezen
-

Nová kotlíková dotace KHK

 • začíná v - končí ve

Dovolujeme si Vás informovat o otevřené výzvě na kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji. Příjem žádostí od 24.2.2021. Od září 2022 dle zákona o ochraně ovzduší již nebude možné provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. Možnost využít dotaci až 127 500 KČ do domácnosti na nový, úsporný kotel.

Více na http://kotliky.kr-kralovehradecky.cz.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

číst více
ROK ZMĚNY - 16.11.2020 od 18:00 h online demonstrace za demokracii

ROK ZMĚNY - 16.11.2020 od 18:00 h online demonstrace za demokracii

 • začíná v - končí v
 • v pondělí 16. 11. na internetu a v 18.00 kliknete na tento odkaz.

Podpořte rok změn a přidejte se! 11 měsíců do VOLEB! které ukážou, zda má v ČESKU ještě slušnost a zdavý rozum místo.

Více na: https://www.milionchvilek.cz/demonstrace

Z Vašeho obýváku přímo na demonstraci.

V pondělí 16.11. v 18:00, v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii, se „potkáme“ živě formou videopřenosu, do kterého se budete moci zapojit i vy.
Tady najdete facebookovou událost.

Budeme protestovat doma, a přesto veřejně, sami, a přesto společně.

Pomozte nám prosím rozšířit tuto událost. Věnujte chvilku a dejte svému okolí vědět, že se zúčastníte, a pozvěte své přátele.

číst více
obrázek nenalezen
-

Prořez dřevin na cestě do Končin

 • začíná v - končí v
 • Cesta do Končin

Vzhledem k zákonné povinnosti prořezávat dřeviny kolem elektrického vedení a nad komunikací proběhne ve dnech 14.-17.11.2020 prořez dřevin podél cesty do Končin. Provoz bude omezen.

V pondělí 16.11. bude prořez provádět ČEZ distribuce. Ořezané větve budou ponechány na pozemku majitele dřeviny. Povinnost prořezu je na majiteli pozemku, kde dřevina roste, pokud tento tak neučiní, je právem správce infrastruktury tento prořez provést. Děkujeme za spolupráci.

číst více
Proveďte prořez u vedení ČEZ!!!
-

Proveďte prořez u vedení ČEZ!!!

 • začíná v - končí v
 • Trotina

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů zasahujících do distribuční soustavy ČEZ.

číst více
Nuda? ...neznáme!!! Přesunuto na 8.9. 15-18 hod.

Nuda? ...neznáme!!! Přesunuto na 8.9. 15-18 hod.

 • začíná v - končí v
 • Smetanovy sady, Hořice

šancee pro všechny zájemce o kroužky na Hořicku ve školním roce 2020/20021

4. ročník prima odpoledne pro odvážné děti, co se nebojí soutěžit.

Akce se koná ve Smetanových sadech, v případě deště se akce ruší.

číst více
Hudební odpolene v Rohoznici

Hudební odpolene v Rohoznici

 • začíná v - končí v
 • hřiště v Rohoznici

Obec Rohoznice Vás zve na

ZÁBAVNÉ HUDEBNÍ ODPOLEDNE

napříč všemi hudebními žánry a pro všechny věkové kategorie

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

od 18:000 taneční zábava - píšničky na přání

číst více
Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině

 • začíná v - končí v
 • Autobusová zastávka

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ, STARŠÍCH 3 MĚSÍCŮ:

MVDr. Chrobok opět přijede očkovat na Trotinu.

Poplatek: 100,-

číst více
obrázek nenalezen

Cvičení JÓGY

 • začíná ve - končí v
 • tělocvična

pravidelné cvičení JÓGY v tělocvičně na Trotině

číst více
obrázek nenalezen

"Babinec"

 • začíná ve - končí v
 • Obecní úřad

posezení na Obecním úřadě

číst více